Mick Van Loon

‘Was de agrarische revolutie de grootste vergissing van de mensheid?’

Voices

In zijn boek Sapiens - Een kleine geschiedenis van de mensheid noemt de Israëlische historicus Yuval Noah Harari de agrarische revolutie bijvoorbeeld ‘de grootste fraude uit de geschiedenis’. Maar is dat wel zo? Kan Harari die hyperbool echt ondersteunen?

Als je in het stenen tijdperk naar school ging, zoals ik, werd je verteld dat het de agrarische revolutie van tienduizend jaar geleden was die onze beschaving mogelijk maakte. Je leerde dat, toen mensen ophielden met jagen en verzamelen ten gunste van het cultiveren van planten en domesticeren van dieren, ze een voedseloverschot creëerden dat bevolkingsgroei, arbeidsspecialisatie en verstedelijking mogelijk maakte. Maar een andere kijk op de agrarische revolutie wint dezer dagen aan populariteit in de academische wereld.