Millennials op de werkvloer: ‘Met een goed loon hou je ons niet tevreden’

Voices

‘Jullie weten niet wat hard werken is’, heeft elke millennial al eens gehoord. Integendeel: we willen heel hard werken. Maar vrijheid en flexibiliteit zijn voor ons een must in deze veranderende wereld.

Winston Churcill zei ooit: Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen. Opkomen en vechten voor verandering, hoe klein ook, is nooit gemakkelijk. Velen raken al ontmoedigd nog voor ze het proberen. Maar af en toe gaat een tegendraadse generatie op de barricaden staan omdat ze dingen anders ziet en anders wil zien. Denk aan de hippies in de sixties, met hun make love, not war. Vandaag zijn er de millennials en generatie Z met spijbelacties voor het klimaat en vrouwenmarsen  – een generatie waartoe ook ik behoor. Wij zijn de generation of disruption .