Alicja Gescinska

Geluk als neveneffect

Voices

Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Vele jaren geleden zong Raymond van het Groenewoud het al. Het zijn maar zeven woorden, maar ze vatten wel datgene wat de essentie van ons menselijk streven is geworden: geluk.  Vermoedelijk ergens halverwege de vorige eeuw is het de communis opinio geworden: een goed leven is een gelukkig leven. Of dat werkelijk zo is, valt vanuit moreel en filosofisch perspectief te betwijfelen. Een goed leven is niet altijd een gelukkig leven. Het goede doen vergt vaak een pijnlijke inspanning: de confrontatie met de ellende in de wereld. Happy wordt je daar niet noodzakelijk van.