Neen, je grijze of zwarte auto is niet waardevaster