Madrid: De klimaattop van de laatste kans

Waarom de formule E = R × U = p × D × τ / T zo belangrijk is

Op de klimaattop in Madrid, die nog duurt tot 13 december, moeten de laatste afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs, dat op 1 januari formeel van kracht wordt. De kloof tussen de Parijse klimaatdoelen en mondiale uitstoot is momenteel nog altijd groot. Alleen als de wereldwijde uitstoot tussen 2020 en 2030 met elk jaar ruim 7 procent daalt, is het Parijse klimaatdoel van 1,5 graad opwarming nog te halen. Maar tot nu toe stijgt de uitstoot nog elk jaar, in 2018 opnieuw tot een recordhoogte.