scrollTop top
kerncentrale

Kunnen we iets doen om mensen de indruk te geven dat klimaatmaatregelen effect hebben?

Helaas is het antwoord nee. Zelfs als we nu drastisch beginnen met minder uitstoten, is het effect pas over 30 jaar meetbaar.

Alsof het beteugelen van klimaatverandering al niet moeilijk genoeg is, blijkt uit een nieuw onderzoek dat zelfs als mensen de uitstoot van broeikasgassen nu sterk verminderen het nog decennia kan duren voordat het duidelijk wordt of die acties de opwarming van de aarde beginnen te vertragen. We moeten er zelfs rekening mee houden dat bij een zero-emissiescenario de temperatuur nog decennia door blijft stijgen. En dat wordt een heel moeilijk verhaal om politiek verkocht te krijgen.

Vanwege de enorme hoeveelheid verbrande fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie en de complexiteit van het klimaat op aarde, is het niet snel lonend om onze gewoonten voor fossiele brandstoffen te veranderen.

Zelfs met een onmiddellijke stopzetting van alle kooldioxide-emissies, zullen we pas over 13 jaar, in 2033, mogelijk daarvan een meetbaar effect zien

De resultaten van de nieuwe studie geven ook extra perspectief aan de relatief kleine emissiedaling die optrad als gevolg van wereldwijde shutdowns als reactie op de pandemie van het coronavirus – een daling die waarschijnlijk weinig effect zal hebben op de algehele temperatuur van de planeet.

Bjorn Samset, een onderzoeker bij het Centrum voor Internationaal Klimaatonderzoek in Oslo, die het onderzoek heeft uitgevoerd met twee collega’s, Jan Fuglestvedt en Marianne Lund, gebruikte klimaatveranderingsmodellen en statistische tests om te bepalen wanneer een duidelijke daling van het opwarmtempo zichtbaar zou kunnen zijn nadat de emissies zijn verlaagd.

Voor het toonaangevende broeikasgas, kooldioxide, ontdekten ze dat als de uitstoot vanaf dit jaar jaarlijks met 5 procent wordt verlaagd, het waarschijnlijk 2044 zal zijn voordat de impact statistisch significant is. En we zitten momenteel niet eens in de buurt van een jaarlijkse emissiedaling, laat staan eentje van 5 procent.

Kerncentrale in Schkopau, Duitsland

Zelfs met een onmiddellijke stopzetting van alle kooldioxide-emissies, blijkt uit het onderzoek dat we pas over 13 jaar, in 2033, mogelijk daarvan een meetbaar effect zouden zien. Uit het onderzoek bleek ook dat de beste optie voor zinvolle verandering zou zijn om alle aanjagers van de opwarming van de aarde tegelijkertijd aan te pakken. Door kooldioxide, methaan, distikstofmonoxide (N2O) en andere vervuilende stoffen in één keer te verminderen, zouden in 2040 resultaten kunnen worden behaald volgens Samset.

Bovendien wordt de temperatuur van de planeet aanzienlijk beïnvloed door natuurlijke variabiliteit, dus het is moeilijk om er onmiddellijk invloed op te hebben. Zelfs als broeikasgassen worden verminderd, kan deze variabiliteit sowieso tijdelijk meer opwarming veroorzaken.

De uitstoot van broeikasgassen gaat ook gepaard met vervuilende aerosolen, waarvan sommige zonlicht van de aarde wegreflecteren en koeling veroorzaken. Als de uitstoot wordt verminderd, zal het verdwijnen van die aerosolen de opwarming daadwerkelijk versterken, althans op korte termijn.

Coronavirus

De pandemie van het coronavirus, met zijn opmerkelijke maar vluchtige vermindering in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, heeft aangetoond hoe moeilijk het zal zijn om de gevolgen die mensen op de planeet hebben te herstellen, met name in het ambitieuze tijdsbestek dat volgens wetenschappers nodig is om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Tot dusver is de impact van de pandemie op de temperatuur van de aarde onduidelijk. Dit jaar zou wel eens het heetste ooit kunnen zijn. 

De uitstoot van de wereld moet elk jaar met 7,6 procen krimpen om de meest ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken

De emissies daalden begin april met maar liefst 17 procent in vergelijking met het jaar ervoor, maar stegen daarna snel weer naar hun oude niveau eenmaal de gesloten economieën over de hele wereld zich weer openden.

Over het algemeen zullen de emissies van 2020 in de wereld waarschijnlijk slechts nauwelijks een daling vertonen ten opzichte van het niveau van 2019. Waarschijnlijk slechts tussen 4 en 7 procent, en dat zal geen merkbaar verschil maken voor het vermogen van de wereld om de doelstellingen van Parijs te halen en de wereldwijde verwarming onder de drempel van 2 graden Celsius te houden, die volgens wetenschappers nodig is om catastrofale effecten te voorkomen.

Een vergelijkbare verlaging zou jaar na jaar moeten plaatsvinden om de stijgende wereldwijde temperaturen af ​​te vlakken. Uit een rapport van de Verenigde Naties in de herfst bleek dat de uitstoot van de wereld elk jaar met 7,6 procent zou moeten krimpen om de meest ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.

klimaatprotest in Duitsland

Het idee dat we de invloed van het beleid op de wereldgemiddelde temperaturen gedurende tientallen jaren niet statistisch kunnen detecteren, is iets dat goed wordt begrepen door de meeste klimaatwetenschappers, maar ligt moeilijker bij het grote publiek.

Het staat buiten kijf dat emissiereducties toekomstige opwarming helpen voorkomen, maar het moeilijk kunnen aantonen dat maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering op korte termijn een waarneembaar verschil maken, is munitie voor politici en beleidsmakers die geen actie wensen te ondernemen.

Hiaat in de jaren 2000

En veel hebben die niet nodig. Neem het fameuze klimaathiaat halverwege de jaren 2000, toen de temperaturen niet zo snel leken te stijgen als in voorgaande decennia. Hoewel die ‘onderbreking’ op zijn best een knipoog was – en volgens nogal wat klimaatwetenschappers zelfs niet eens gebeurde – had ze grote politieke gevolgen. Twijfelaars over klimaatverandering grepen onmiddellijk de kwestie aan om de ernst en het tempo van de opwarming van de aarde in twijfel te trekken.

Als de opwarming van de aarde na het nemen van pijnlijke maatregelen aanvankelijk zou versnellen vanwege natuurlijke oorzaken en vertraagde effecten door al de broeikasgassen die we sinds de industriële revolutie in onze atmosfeer hebben gepompt, zal het erg moeilijk worden voor politici en beleidsmakers om die maatregelen te verdedigen.

Biden vs Trump

Amerikaanse verkiezingen live

Nog >>
 • Wie wint de Amerikaanse verkiezingen?

  Biden vs Trump

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  45.011.246
 • Aantal
  doden
  1.180.948
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  392.258
 • Aantal
  doden
  11.308