Is de mens een vleeseter of een vegetariër?

Het is zo stilaan een geloofsartikel geworden dat vlees eten niet alleen slecht is voor mensen, maar dat het altijd slecht geweest is voor mensen – en dat het nooit de bedoeling was dat we dierlijke producten aten. Maar sorry, dat is gewoon niet zo. De wetenschap is duidelijk: we zijn wat we zijn omdat we vlees begonnen te eten.

Het vroegste bewijs van de vleesetende mens dateert van ongeveer 3,4 miljoen jaar geleden. Snijsporen op botten van hoefdieren gevonden in de buurt van Dikika (Ethiopië) laten zien hoe hard onze grotendeels vegetarische voorouders moesten werken om het vlees van die beenderen te krijgen. Andere vindplaatsen tonen hoe ze zich een weg hamerden naar het rijke merg in die botten.