scrollTop top
Veeteelt

Hoe we eten wordt nog het grootste probleem om klimaatopwarming te stoppen

Isopix

Onze voeding en landbouwproductie over de hele wereld zijn zo koolstofintensief dat de uitstoot van het mondiale voedselsysteem alleen voldoende zou zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs buiten bereik te brengen, zelfs als alle andere belangrijke bronnen van uitstoot zouden worden stopgezet.

Landbouw en voedselproductie zijn momenteel goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde productie van broeikasgassen. Ze produceerden van 2012 tot 2017 ongeveer 16 miljard ton CO2 per jaar.

Terwijl de uitstoot van sommige andere koolstofintensieve sectoren, zoals de energiesector, afneemt naarmate schone technologie op grotere schaal wordt toegepast, heeft de landbouw minder aandacht gekregen van beleidsmakers. Maar als de uitstoot van voedselproductie doorgaat met de huidige trends, zullen ze tegen het einde van de eeuw toenemen tot een cumulatieve 1.356 gigaton, volgens een studie in het tijdschrift Science.

Die uitstoot – dus alleen al van de landbouw en veeteelt – zou op zichzelf genoeg zijn om de wereld tegen de jaren 2060 met meer dan 1,5 graad Celsius op te warmen, en waarschijnlijk tegen het einde van de eeuw met ongeveer 2 graden.

Voedselverspilling leidt ook tot overmatige uitstoot van broeikasgassen, en geen klein beetje. Een halvering van voedselverspilling zou de uitstoot binnen het koolstofbudget voor een opwarming van maximaal 2 graden Celsius brengen.

Volgens Michael Clark, onderzoeker aan de Oxford Martin-school en de hoofdauteur van de studie, moet er dringend meer aandacht en meer inspanning worden geleverd om de uitstoot van het voedselsysteem te verminderen.

De uitstoot van broeikasgassen door voedselproductie is toegenomen als gevolg van een combinatie van veranderingen in het voedingspatroon – er is meer voedsel beschikbaar in het algemeen, waarbij een groter deel van het voedsel afkomstig is van voedsel van dierlijke oorsprong, gekoppeld aan de groeiende omvang van de wereldbevolking maar ook de manier waarop voedsel wordt geproduceerd.

Ontbossing en de omzetting van land uit veengebieden, wetlands en andere natuurlijke habitats naar landbouwgrond dragen in belangrijke mate bij aan de klimaatcrisis. Andere belangrijke emissiebronnen bij voedselproductie zijn kunstmest, methaan dat wordt geproduceerd door vee maar ook in rijstvelden.

We moeten niet per se allemaal veganist worden

Voedselverspilling leidt ook tot overmatige uitstoot van broeikasgassen, en geen klein beetje. Een halvering van voedselverspilling zou de uitstoot binnen het koolstofbudget voor een opwarming van maximaal 2 graden Celsius brengen. Efficiëntere landbouw, met inbegrip van betere praktijken zoals gericht gebruik van kunstmest, en agro-ecologische landbouw die hogere opbrengsten oplevert, zou ook helpen om de totale uitstoot te verminderen.

De uitstoot van de voedselproductie verminderen, impliceert sowieso dat het voedselpatroon in eerste instantie vooral in rijke landen moet veranderen – in de VS, Australië, Europa, Brazilië en Argentinië en landen als China waar de vleesconsumptie hoog is en toeneemt. Maar die veranderingen zouden de gezondheid van mensen ten goede komen en helpen bij het oplossen van de zwaarlijvigheidscrises die veel rijke samenlevingen besluipen.

Vleesverwerking
Isopix

De studie stelt overigens dat dit niet betekent dat we allemaal veganist moeten worden. Minder consumptie van koolstofrijke voedingsmiddelen die in grote hoeveelheden ongezond zijn, zoals vlees en zuivelproducten, zou volstaan. Als dat zou worden bereikt, zouden arme landen hun bevolking beter kunnen voeden en hun consumptie van dierlijke producten kunnen verhogen zonder het wereldwijde koolstofbudget uit te putten.

Volgens Clark toont de studie duidelijk aan dat het perfect mogelijk zou zijn om de groeiende wereldbevolking een gezond voedingspatroon te verschaffen en toch de doelstellingen van Parijs halen. Tenminste, zolang er gezamenlijke actie wordt ondernomen om het wereldwijde voedselproductiesysteem te hervormen.

De studie specificeert niet de beleidsmaatregelen die waarschijnlijk nodig zullen zijn. Belastingen op eten dat zorgt voor een grote uitstoot kunnen een deel van de oplossing zijn, maar ze zullen niet de enige oplossing zijn. En als er voedselbelastingen worden ingevoerd om de uitstoot te verminderen, mogen die niet regressief zijn en geen grote negatieve gevolgen hebben voor de mensen die de belasting het minst kunnen betalen.

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  64.498.634
 • Aantal
  doden
  1.492.893
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  582.252
 • Aantal
  doden
  16.911