Hoe kunnen naast kennen een plaats in het onderwijs verovert

Worden soft skills zoals kritisch denken en creativiteit in de toekomst belangrijker op school? De OESO zoekt het de komende maanden uit in een grootschalige studie. Dat is alvast wel zo voor het Mexicaanse UNOi, een onderwijsmodel waarin raadsels oplossen met een 3D-printer even alledaags is als een Frans dictee.  

De Franse Revolutie situeren, de oppervlakte van een parallellogram berekenen of uitleggen hoe fotosynthese werkt: een doorsneejongere kan daar na een geslaagde schoolcarrière een min of meer aanvaardbaar antwoord op formuleren. Maar hoe is het gesteld met de sociale en emotionele vaardigheden van leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs wereldwijd? Hoe flexibel, communicatief of volhardend zijn scholieren? En kunnen scholen een nog grotere rol spelen in het aanleren van die soft skills, waarvan al langer geweten is dat ze voordeel opleveren op de arbeidsmarkt en in het persoonlijke leven?