‘Tijd om het gezicht van wetenschap te veranderen’

Aan hoogopgeleide vrouwen vandaag geen gebrek. Toch duurt het aan het huidige tempo nog tot 2050 voordat er bij de vijf Vlaamse universiteiten genderevenwicht is onder het academisch personeel. Dat moet toch sneller kunnen? Om uit te vinden hoe, bezocht Newsweek de I, Scientist-conferentie in Berlijn.

In Vlaanderen begonnen de afgelopen tien jaar ongeveer evenveel mannen als vrouwen aan een doctoraat. Hun slaagkansen zijn vrijwel gelijk. Toch is slechts iets meer dan één op de vier professoren in Vlaanderen vandaag een vrouw. Tussen het doctoraat en de professorstitel gebeurt er iets merkwaardigs: een groter aantal mannen dan vrouwen stroomt door naar hogere academische functies.