scrollTop top

Door de klimaatcrisis zouden tegen 2050 1,2 miljard mensen op de vlucht kunnen slaan

Foto: EPA

Volgens een analyse van het Institute for Economics and Peace (IEP), een denktank die jaarlijks wereldwijde terrorisme- en vredesindexen produceert, zou de klimaatcrisis ervoor kunnen zorgen dat tegen 2050 meer dan 1 miljard mensen andere oorden zullen opzoeken.

De klimaatcrisis en de snelle bevolkingsgroei zorgen volgens het IEP voor een toename van ‘migratie met enorme gevolgen’ voor zowel de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde wereld. Het rapport stelt dat 1,2 miljard mensen in 31 landen wonen die niet voldoende veerkrachtig zijn om ecologische bedreigingen te weerstaan.

Vluchtelingenstromen

Negentien van die landen, degene die met het grootste aantal bedreigingen worden geconfronteerd waaronder water- en voedseltekorten en grotere blootstelling aan natuurrampen, behoren ook tot de 40 minst vreedzame landen ter wereld.

Veel van de landen die het meeste risico lopen door ecologische bedreigingen, waaronder Nigeria, Angola, Burkina Faso en Oeganda, zullen naar verwachting ook een aanzienlijke bevolkingsgroei meemaken, aldus het rapport, waardoor massale migratie verder wordt gestimuleerd.

Dit zal enorme sociale en politieke gevolgen hebben, niet alleen in de ontwikkelingslanden aangezien de grotere vluchtelingenstromen in de richting van de meest ontwikkelde landen zullen gaan.

De klimaatcrisis zou ervoor kunnen zorgen dat tegen 2050 meer dan 1 miljard mensen andere oorden zullen opzoeken. Foto: EPA

De auteurs van de studie zien ecologische bedreigingen ook als een serieuze uitdaging voor de wereldvrede. In de komende 30 jaar zal het gebrek aan toegang tot voedsel en water alleen maar toenemen zonder dringende wereldwijde samenwerking. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen de burgerlijke onrust, rellen en conflicten waarschijnlijk toenemen.

De studie maakt gebruik van data van onder meer de Verenigde Naties om de blootstelling van 157 landen aan acht ecologische bedreigingen te beoordelen, en beoordeelt vervolgens hun vermogen om die dreigingen te weerstaan.

141 landen zullen tegen 2050 met ten minste één ecologische bedreiging worden geconfronteerd. In sub-Sahara Afrika, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika situeren zich de regio’s die met het grootste aantal problemen veroorzaakt door het veranderend klimaat zullen worden geconfronteerd.

Pakistan

Sommige landen, zoals India en China, worden het meest bedreigd door waterschaarste, terwijl andere, zoals Pakistan, Iran, Kenia, Mozambique en Madagaskar, te maken hebben met een combinatie van bedreigingen en een groeiend onvermogen om ermee om te gaan.

‘Zelfs kleine ecologische bedreigingen en natuurrampen kunnen leiden tot massale verplaatsing van de bevolking’

‘Gebrek aan veerkracht zal leiden tot toenemende voedselonzekerheid en concurrentie om hulpbronnen, toenemende burgerlijke onrust en massale ontheemding’, valt te lezen in het rapport. Daarin wordt geconcludeerd dat dat Pakistan het land is met het grootste aantal mensen dat het risico loopt op massale migratie, gevolgd door Ethiopië en Iran. In die landen zouden ‘zelfs kleine ecologische bedreigingen en natuurrampen kunnen leiden tot massale verplaatsing van de bevolking’.

Rijkere, meer ontwikkelde regio’s in Europa en Noord-Amerika worden met minder ecologische bedreigingen geconfronteerd en zouden die ook beter het hoofd kunnen bieden, maar de meeste zullen niet immuun zijn voor bredere gevolgen.

Volgens het rapport worden slechts zestien landen niet echt bedreigd. België is daar overigens niet bij. In Europa zouden Finland, Litouwen, Zwitserland, Bulgarije, het VK, Zweden, Ierland en IJsland het minst de gevolgen ondervinden.

2050

Het rapport stelt verder dat de wereld 60 procent minder drinkbaar water beschikbaar heeft dan 50 jaar geleden, terwijl de vraag naar voedsel naar verwachting met 50 procent zou stijgen tegen 2050. Dat, gekoppeld aan het feit dat natuurrampen waarschijnlijk alleen maar in frequentie zullen toenemen vanwege de klimaatcrisis, betekent dat zelfs enkele stabiele staten tegen 2050 kwetsbaar zouden worden.

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  30.401.165
 • Aantal
  doden
  950.459
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  99.649
 • Aantal
  doden
  9.937
Biden vs Trump
AMERIKAANSE VERKIEZINGEN
Volg het hier LIVE elke dag