‘Dit is een zombieland aan het worden’

‘Ons systeem is eigenlijk volledig rijp voor de slacht. Het is een beetje een zombieland aan het worden: iedereen beseft dat het systeem op sterven na dood is.’ Bart De Wever maakt een messcherpe dissectie van de toestand in het federale België. Maar hoe het moet aflopen? ‘Onze analyse wint. Maar door het feit dat ik stemmen heb verloren, heb ik zelf de kracht niet om finaal door te duwen. (…) Het enige vlak waarop de PS en N-VA elkaar theoretisch wel zouden kunnen vinden -wat men ook moge beweren- is net het communautaire. Maar de PS heeft dit niet voorbereid.’

‘2019 was een jaar van hoop en wanhoop. Hoop vooral in mijn eigen stad, waar we een nieuw bestuursakkoord zijn begonnen in 2019. En waar we erin gelukt zijn om die stad een nieuw elan te geven inzake stadsontwikkeling, veiligheid, erfgoed en onderwijs. We zitten op een positieve vibe met die stad. We trekken ook veel investeringen aan, dus er is veel hoop dat we dat kunnen verderzetten.’

‘We hebben ook een Vlaams regeerakkoord gesloten in 2019. Ondanks een mindere uitslag voor mijn partij hebben we harder dan ooit gewogen op dat akkoord. Dat is ook de algemene perceptie, niet alleen mijn mening.’