‘De Vlaamse regering moet werken aan een gevoelige, empathische inschatting van de samenleving’

CD&V-voorzitter Joachim Coens is bezig aan een helse taak: pas de sleutels van de partij in handen gekregen, maar meteen ook koninklijk informateur. Federaal wil hij vooral concrete, technische oplossingen: ‘Maatregelen nemen om de begroting niet verder te laten ontsporen is absoluut cruciaal. Op termijn moeten we naar een evenwicht.’ Maar over de Vlaamse regering maakt hij zich wel zorgen: ‘Je moet een project hebben dat enthousiasmeert. Het gaat niet over de tekst van dat regeerakkoord, het gaat over de methodiek en de aanpak. Dat lijkt me toch iets waar de ganse ploeg en de leiding in het bijzonder, moet aan werken.’

‘2019 was een boeiend jaar. Uiteraard in de haven van Zeebrugge, waar we vooral bezig waren met de voorbereidingen van de Brexit die in april zou starten, maar die dan uitgesteld is. Voor de haven was het dus een belangrijk jaar. Plus toen, op het einde van het jaar, wat mijzelf betreft, de overgang door mijn kandidaatstelling voor de voorzittersverkiezingen, uiteraard ook die verkiezingen zelf. En anderzijds, politiek: een heel jaar in lopende zaken. Plus toch wel bijzondere verkiezingen ook in mei.’