China

De onstilbare honger van China

Ze zijn met 1,4 miljard, de Chinezen, en ze bouwen momenteel een eetlust op die de manier verandert waarop de wereld voedsel produceert en verkoopt. Wil China in de tweede helft van deze eeuw voldoende betaalbaar voedsel hebben voor zijn eigen bevolking, dan moet het ervoor zorgen dat de wereld voedsel voor 9 miljard mensen verbouwt. Hoe in godsnaam?

Het Chinese dieet is steeds meer gaan lijken op het onze en het dwingt Chinese bedrijven om de planeet af te speuren naar alles van bacon tot bananen. En de Chinezen kopen of leasen steeds meer landbouwgrond in ontwikkelingslanden waar ze al die dingen kunnen produceren. Maar het bouwen van boerderijen en ranches in het buitenland zal niet voldoende zijn.