scrollTop top

De nieuwe, slechte gok van de oliesector

Big Oil verwacht dat kunststoffen de komende decennia de grootste bron van nieuwe vraag naar olie zullen vormen. Oliemaatschappijen over de hele wereld zijn investeringen aan het verschuiven naar petrochemische producten en dan vooral plastic. Maar een nieuw rapport dat deze week is uitgebracht, werpt een grote emmer koud water op deze hoop. Het toont dat plastic verre van een betrouwbare bron van groei is.

Het zijn niet de beste tijden voor de fossiele brandstofindustrie. Zelfs voordat de COVID-19-pandemie toesloeg, was de groei van de wereldwijde vraag naar olie vertraagd tot 1 procent per jaar. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft onlangs projecties gepubliceerd van een snelle kortetermijndaling van de wereldwijde vraag, met 9 procent voor olie, 8 procent voor steenkool en 5 procent voor gas.

Afhankelijk van hoe lang en hevig de economische crisis aanhoudt, zou het jaren kunnen duren voordat de vraag zich herstelt. Met het vooruitzicht dat de opmars van elektrische voertuigen tegen het einde van het decennium de vraag naar olie nog meer zal verminderen, zou het best wel eens kunnen dat Big Oil wellicht nooit volledig herstelt.

Industrieanalisten zoals Kingsmill Bond van Carbon Tracker speculeren dat 2019 het hoogtepunt van de vraag naar fossiele brandstoffen zou kunnen blijken te zijn. En historisch gezien, in andere industrieën, duidt een piek in de vraag meestal op het begin van een periode van lage prijzen en slechte rendementen.

Emmer koud water

De reactie van de industrie op deze nare voorspelling kan in één woord worden samengevat: plastic.

Over het algemeen vertegenwoordigen kunststoffen maar een vrij klein deel van de vraag naar olie. Jaarlijks verbruikt de wereld ongeveer 4.500 miljoen ton olie. Slechts ongeveer 1.000 miljoen ton daarvan in de vorm van petrochemicaliën (olie en aardgas die worden gebruikt om chemische producten te maken). En van die 1.000 miljoen ton is slechts ongeveer 350 miljoen ton voor het maken van plastic.

Niettemin wordt algemeen verwacht dat kunststoffen de komende decennia de grootste bron van nieuwe vraag naar olie zullen zijn – in sommige projecties de enige echte bron. Het zijn deze projecties die de industrie gebruikt om miljarden aan nieuwe projecten te rechtvaardigen, nu oliemaatschappijen over de hele wereld investeringen verschuiven naar petrochemische producten en dan vooral plastic.

Als bestaande oplossingen om de plasticberg tegen te gaan volledig worden geïmplementeerd, kan de groei in kunststoffen tot nul dalen. En als dat gebeurt, dan is er geen overgebleven bron van netto groei van de vraag naar olie en zal 2019 vrijwel zeker het jaar blijken te zijn van de piek in fossiele brandstoffen.

Maar een nieuw rapport dat deze week door Carbon Tracker is uitgebracht, werpt een grote emmer koud water op deze hoop. Het stelt dat plastic verre van een betrouwbare bron van groei is. Plastic wordt over de hele wereld steeds meer gecontroleerd en gereguleerd. Grote bedrijven in consumentenproducten, zoals Unilever, bouwen het gebruik ervan al geleidelijk af. En ook het publiek keert zich steeds meer tegen plastic.

Als bestaande oplossingen om de plasticberg tegen te gaan volledig worden geïmplementeerd, kan de groei in kunststoffen tot nul dalen. En als dat gebeurt, dan is er geen overgebleven bron van netto groei van de vraag naar olie en zal 2019 vrijwel zeker het jaar blijken te zijn van de piek in fossiele brandstoffen.

Enorme overcapaciteit

Het rapport van Carbon Tracker geeft een overzicht van de projecties van twee alom gerespecteerde bronnen van energiegegevens en -analyse: BP en het IEA.

BP verwacht van 2020 tot 2040 dat kunststoffen 95 procent van de nettogroei van de vraag naar olie vertegenwoordigen. Volgens de IEA-projecties zijn kunststoffen ook de grootste bron van groei van de vraag, goed voor 45 procent van het totaal. Zowel BP als IEA laten de kunststofindustrie het komende jaar jaarlijks met ongeveer 2 procent groeien.

Grote oliemaatschappijen beweren dan weer dat de kunststofindustrie het groeitempo zal behouden dat het sinds 2010 heeft laten zien, namelijk 4 procent. Dat soort groei zou een verdubbeling van de vraag in 18 tot 24 jaar betekenen, en dat lijkt te zijn waar de industrie zich voor inzet, stelt het rapport.

De petrochemische industrie kampt weliswaar al met een enorme overcapaciteit, maar is van plan nog eens 400 miljard uit te geven aan 80 miljoen ton nieuwe capaciteit. Maar de rooskleurige groeiprognoses van de sector zijn wel erg optimistisch. Verschillende recente trends en veranderingen worden genegeerd.

Het berekenen van de koolstofvoetafdruk van kunststoffen is een ingewikkelde zaak – maar het beste onderzoek suggereert dat het gemiddeld ongeveer 5 ton CO2 per ton plastic bedraagt ​​(meer als het wordt verbrand, minder als het wordt gestort). Dat is ongeveer twee keer zoveel CO2 als een ton olie produceert.

Als de vraag naar plastic zou groeien zoals verwacht, zou de jaarlijkse uitstoot van plastic halverwege deze eeuw verdubbelen tot ongeveer 3,5 gigaton. En zo 19 procent van het volledige resterende wereldwijde koolstofbudget gebruiken. het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat beleidsmakers een sector gaan tolereren die zijn ecologische voetafdruk wil verdubbelen, terwijl de rest van de wereld de uitstoot geleidelijk wil afschaffen.

De kunstofindustrie ontvangt ongeveer 33 euro per ton aan subsidies (12 miljard euro cumulatief), wat niet zo veel lijkt, maar het blijkt wel een pak meer te zijn dan de industrie aan belastingen betaalt: twee miljard euro. De vraag is hoe lang zoiets nog getolereerd wordt.

Bovendien legt de kunststofindustrie de samenleving allerlei kosten op die ze zelf niet hoeft te betalen: ze stoot kooldioxide uit, ze genereert luchtvervuiling, plastic moet worden ingezameld en gesorteerd, en een groot deel ervan belandt in de oceaan. Als we al die kosten bij elkaar optellen, komen de totale kosten van die externe effecten tussen 800 en 1.400 euro per ton uit.

En dat is exclusief een deel van de kosten die het rapport niet kon kwantificeren, zoals bijvoorbeeld de impact die microplastics (nu al alomtegenwoordig in zeeën, drinkwater en voedsel) gaan hebben op langere termijn.

Met het oog op deze kosten kijkt het rapport naar de subsidies en belastingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, om erachter te komen of die deze kosten enigszins dekken. Om een ​​lang verhaal kort te maken: nee dus.

De kunstofindustrie ontvangt ongeveer 33 euro per ton aan subsidies (12 miljard euro cumulatief), wat niet zo veel lijkt, maar het blijkt wel een pak meer te zijn dan de industrie aan belastingen betaalt: twee miljard euro. De vraag is hoe lang zoiets nog getolereerd wordt.

Verkwistend

Het rapport vat ook samen hoe verkwistend de kunstofsector wel is. Ongeveer 36 procent (en dat is het meest optimistische cijfer) van al het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik.

40 procent van het plastic afval wordt slecht beheerd – 5 procent komt terecht in oceanen, 22 procent wordt op een verontreinigende manier verbrand en 14 procent wordt gedumpt op startplaatsen. De recyclingpercentages in de industrie blijven ook verschrikkelijk laag; amper 20 procent van de kunststoffen wordt gerecycleerd, en slechts ongeveer 5 procent komt uiteindelijk in de plaats van nieuw plastic.

Vergelijk dat eens met recyclingpercentages van 60 à 80 procent in staal, aluminium en papier. Bovendien zijn er vrijwel geen richtlijnen of voorschriften voor het ontwerp van plastic producten, dus vrijwel alles is mogelijk. Het resultaat is een stroom wegwerpbare, niet-recyclebare plastic rommel.

Over het algemeen worden het publiek en de wetgevers meer bezorgd en actiever over klimaatverandering, en ‘het is gewoon een waanvoorstelling voor investeerders in de kunststofsector om te geloven dat de sector immuun zal zijn voor pogingen om dit probleem op te lossen’, valt te lezen in het rapport van Carbon Tracker.

Geld in plastic steken, is een wanhopige gok voor Big Oil

Het publiek is ook boos over plastic afval, vooral in oceanen. Uit een IPSOS-peiling in 2019 bleek dat tussen de 70 en 80 procent van het publiek het gebruik van plastic wil verminderen en de industrie wil dwingen mee te gaan, inclusief een verbod op plastic voor eenmalig gebruik.

Dit soort sentiment zet regelgevers aan het werk werken. Zoals in de EU, die als onderdeel van haar groene stimuleringspakket een belasting van 800 euro per ton op niet-gerecycled plastic afval invoerde.

Geen recept voor robuuste groei

Er zijn ook aanwijzingen dat de vraag naar plastic grotendeels verzadigd is in OESO-landen, wat betekent dat het grootste deel van de vermeende groei van de vraag afkomstig zou moeten zijn uit China en andere opkomende markten, maar ook daar worden maatregelen genomen om het gebruik en de verwijdering van plastic te beperken.

China heeft onlangs een reeks plastic artikelen voor eenmalig gebruik verboden; veel andere landen zullen naar verwachting volgen.

Samengevat: dit is geen recept voor robuuste groei. En geld in plastic steken, is een wanhopige gok voor Big Oil. De petrochemische industrie kampt al met overcapaciteit, ook al steekt ze nu miljarden in capaciteitsuitbreidingen.

Als de verwachte groei van 4 procent zich de komende jaren niet op wonderbaarlijke wijze manifesteert als gevolg van de door het coronavirus gehinderde wereldeconomie – en er zijn veel redenen om aan te nemen dat dit niet het geval zal zijn – zal de cumulatieve overcapaciteit verlammend werken, genoeg om de prijzen en het investeringsrendement te drukken. En tegen de tijd dat de industrie uit het gat kruipt, zal ze aankijken tegen een andere wereld.

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  58.640.945
 • Aantal
  doden
  1.387.976
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  558.779
 • Aantal
  doden
  15.618