Charles Michel: ‘Afstand tussen de burger en de EU: dat is een zeer fragiel punt’

Charles Michel (43) begint er in december echt aan: een absolute topjob, in de cockpit van de Europese Unie. Als voorzitter van de Europese Raad, de club van de 27 regeringsleiders, krijgt hij een complexe job: hoe de boel bijeenhouden, maar vooral Europa beter gaan uitdragen? Newsweek sprak hem exclusief in Rome, tijdens een bezoek aan de Italiaanse premier: ‘Het is echt heel belangrijk om dichter bij de Europese burgers te zitten.’

Welke kwaliteiten moet volgens u de voorzitter van de Europese Raad hebben?

‘Je moet uiteraard een goede kennis van elk dossier hebben. Maar daarnaast moet je politiek gezien innovatief en creatief zijn om oplossingen te zoeken. Je moet een sterke politieke wil hebben om aan arbitrage te kunnen doen. Er zijn 27 Europese landen, het is absoluut niet eenvoudig om samen beslissingen te nemen, zeker in gevoelige thema’s zoals het Europese budget, migratie of klimaat.’