scrollTop top

Bomen blijken toch niet het wondermiddel tegen klimaatverandering te zijn

Bomen die snel groeien, hebben een kortere levensduur, wat slecht nieuws is voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Want een stijging van de afbraak van koolstof als de opwarming van de aarde de groei van bossen versnelt, zou worden tenietgedaan doordat bomen sneller het loodje leggen. De nieuwe studie die dat aantoont, is eentje in een groeiend rijtje die twijfel doen rijzen over het vermogen van wereldwijde bossen om als koolstofputten te fungeren naarmate het klimaat verandert.

Bomen groeien sneller onder warmere omstandigheden, en dat zou als een natuurlijke rem op de opwarming van de aarde moeten werken aangezien ze tijdens de groei meer kooldioxide uit de lucht opnemen en opslaan. Maar een nieuwe studie doet twijfels rijzen over deze gunstige cyclus en constateert dat hoe sneller bomen groeien, hoe eerder ze afsterven – en daarom stoppen met het opslaan van koolstof.

Niet alleen naaldbomen dus

Van sommige snelgroeiende bomen, waaronder naaldboomsoorten in koude streken, is al lang bekend dat ze een kortere levensduur hebben. Wat echter niet bekend was, was de impact van warmere omstandigheden die de groei kunnen stimuleren naarmate de opwarming van de aarde versnelt.

Een internationaal team van onderzoekers, dat z’n werk publiceerde in het tijdschrift Nature Communications, heeft ontdekt dat de relatie tussen snellere groei en kortere levensduur geldt op alle breedtegraden.

Voor de studie analyseerde het internationale team van wetenschappers gegevens van meer dan 200.000 boomringmonsters die 110 soorten bomen vertegenwoordigen, op alle continenten behalve Afrika en Antarctica. Ze ontdekten dat snellere groei verband hield met een kortere levensduur in bomen van dezelfde soort en tussen verschillende soorten, en niet afhankelijk was van het klimaat of de bodem.

De onderzoekers voerden ook een computersimulatie uit, gebruikmakend van gegevens over de zwarte spar (Picea mariana), om te zien welke impact een snellere groei zou hebben op koolstofopslag. De resultaten toonden aan dat de grotere neiging van de bomen om af te sterven na een snellere groei en het vermogen van wereldwijde bossen om kooldioxide te absorberen en op te slaan, zou kunnen verminderen naarmate de temperatuur stijgt.

Modellen dus fout

Bomen die onder warmere omstandigheden sneller groeien, bereiken eerder hun maximale grootte, en dat lijkt de kans op overlijden te vergroten. Bomen die sneller groeien, zijn mogelijk ook kwetsbaarder voor factoren als droogte, ziekten en plagen. Als bomen doodgaan, geven ze geleidelijk hun opgeslagen koolstof af, in de vorm van methaan, een broeikasgas.

Het idee dat de uitstoot van fossiele brandstoffen kan worden gecompenseerd door bomen te planten of ontbossing te vermijden, lijkt dus niet bestand tegen wetenschappelijk onderzoek

Dat betekent dat veel standaard klimaatveranderingsmodellen de voordelen overschatten van hoe we bossen kunnen gebruiken als koolstofputten om de kooldioxide te absorberen die we produceren bij het verbranden van fossiele brandstoffen.

De nieuwe studie suggereert dat, hoewel de bossen van de toekomst misschien sneller groeien als de temperatuur stijgt, ze ook minder koolstof kunnen opslaan omdat de bomen eerder afsterven. Het idee dat de uitstoot van fossiele brandstoffen kan worden gecompenseerd door bomen te planten of ontbossing te vermijden, lijkt dus niet bestand tegen wetenschappelijk onderzoek.

Uit een in maart gepubliceerde studie bleek dat tropische bossen hun vermogen om koolstof op te slaan aan het verliezen waren, en uit onderzoek dat in mei werd gepubliceerd, bleek dat de bossen in de wereld korter en jonger werden.

Wat niet wil zeggen dat …

Wat niet wil zeggen dat de waarde van het kweken van bomen om de klimaatcrisis te voorkomen niet relevant is. Bomen laten groeien en bestaande bossen behouden, blijft een van de belangrijkste manieren om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen.

We kunnen gewoon niet zozeer vertrouwen op een grotere groei per oppervlakte-eenheid om het koolstofopvangpotentieel van bossen te behouden en te versterken, maar dat kan worden gecompenseerd door de ontbossing te vertragen en de uitbreiding van de bossen te vergroten.

Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  30.401.165
 • Aantal
  doden
  950.459
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  99.649
 • Aantal
  doden
  9.937
Biden vs Trump
AMERIKAANSE VERKIEZINGEN
Volg het hier LIVE elke dag